RYUKYU BUJUTSU VERBAND
Europa e. V.

RYUKYU BUJUTSU VERBAND
Europa e. V.

Home


Dan Prüfungstermine

Liste der Dan-Prüfungstermine

Datum Ort Stil Prüfer
14.07.2024 Friedberg RYUKYU KOBUDO SHOTOKAN David Dekreon, Wirginia Velte Anmelden
28.09.2024 Friedberg RYUKYU KOBUDO SHOTOKAN David Dekreon, N. N. Anmelden